Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Trizz bv, voor levering aan consumenten. Vestigingsadres Trizz bv: Langestraat 145 te 7491 AD Delden, Nederland. Trizz bv is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08158041. E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. BTW-nummer: NL 8178.12.404. B01
1. Algemeen
1-1 Op al onze bestellingen, diensten en leveringen via onze webwinkel www.Trizz.eu aan consumenten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
1-2 Op alle bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
1-3 Voordat de overeenkomst gesloten wordt, dient u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

2. Prijzen
Alle prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs zichtbaar zijn.

3. Verzendkosten
3-1 Voor verzending brengt Trizz bv verzendkosten in rekening.
3-2 De hoogte van de verzendkosten bedragen in Nederland, ongeacht het aantal artikelen, € 3,95 tenzij anders vermeld. Hiervan wordt het verpakken en de portokosten betaald. Buiten Nederland gelden andere tarieven. Deze staan vermeld onder verzendkosten.
3-3 Wij verzenden uw bestelling in een neutrale envelop of pakket.

4. Betaling
4-1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4-2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
4-3 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten inclusief de verzendkosten.
4-4 Een bestelling wordt geleverd na betaling. U kunt betalen: direct en online middels creditcard (Eurocard, Mastercard, American Express en Visa), iDEAL, of via een overschrijving via bank- of girorekening. De betaling dient volledig binnen 7 werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze dagen reserveert Trizz bv de bestelde artikelen voor u. Indien Trizz bv de betaling na afloop van deze termijn niet ontvangen heeft, dan worden de artikelen weer vrijgegeven voor verkoop aan andere klanten.

5. Levering
5-1 Trizz bv streeft er naar dat alle artikelen worden aangeboden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling bij TNT Post of een andere vervoerder. Wij streven naar een zo snel mogelijke levering. Indien u een betaling tot machtiging heeft gegeven, streven wij er naar de bestelling zo snel mogelijk te verzenden.
5-2 Mocht om een of andere reden aanbieding bij TNT Post of een andere vervoerder binnen 5 werkdagen niet mogelijk zijn, dan wordt telefonisch of per mail contact met u opgenomen.
5-3 Onze artikelen worden uit voorraad geleverd. Mocht het echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is dan wordt u hier onmiddellijk van op de hoogte gebracht. Indien Trizz bv uw bestelling binnen 30 dagen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en heeft u de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren.
5-4 Trizz bv raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden.

6. Retourneren
6-1 Trizz bv doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
6-2 Het aanbod zal tevens een zichttermijn van ten minste zeven werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper, (tenzij anders overeengekomen is conform lid 4.)
6-3 Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.
6-4 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen- zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
6-5 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal de verzegeling van het product niet verbreken. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.
6-6 De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van de koper.
6-7 Bij vooruitbetaling zal Trizz bv het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan de koper terugbetalen, inclusief de betaalde kosten van toezending.
6-8 Indien de klant een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal Trizz bv zorgdragen voor het verzenden van de juiste artikelen, zodat u de juiste bestelde artikelen alsnog geleverd krijgt.

7. Aansprakelijkheid
7-1 Alle producten uit ons assortiment worden met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen.
7-2 Er wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Kennelijke typfouten worden voorbehouden.

8. Overmacht
In geval van overmacht is verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

9. Privacy-statement
Alle persoonsgegevens zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld (mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling), en uitsluitend door Trizz bv worden gebruikt. Zie daartoe ook ons uitgebreide Privacy Statement.

10. Vragen
Als u vragen, klachten of suggesties heeft, dan wordt Trizz bv daar graag telefonisch of per e-mail van op de hoogte gebracht.

11. Geschillen
11-1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
11-2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
11-3 Komen we er samen niet uit, dan kunt u - tegen betaling van 25 euro klachtgeld - uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.
11-4 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.


Trizz® bv
Langestraat 145
7491 AD Delden-NL

Postbus 3
7490 AA Delden-NL

Kamer van Koophandel te Enschede; nummer 8158041
BTW-nummer NL8178.12.404.B01

over ons trizz specs titel

over ons trizz specs arrowKwaliteitsproducten met unieke eigenschappen

over ons trizz specs arrowVeilig betalen

over ons trizz specs arrowSnelle levering in neutrale verpakking

over ons trizz specs arrowPrivacy gewaarborgd

Nieuws

Bestellen van de Trizz producten kan vanaf nu via Bol.com